Mis on võlanõustamine

Võlanõustamine on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada rahalistesse raskustesse sattunud isiku või pere toimetulekuvõimet. Selgitame välja Teie nõuded, nõuete aegumised ning planeerime edasise tegevuse.
Võlanõustamise konsultatsiooni hind on 50 eurot.

Miks on võlanõustamine hädavajalik!

Võlanõustamise konsultatsioonil selgitan esmalt Teie õigusi ja kohustusi ning edasisi võimalusi, selgitame välja kõik Teie kohustused (nõuded teie vastu). Suhtleme teise osapoolega - võlausaldajad, inkassod, kohtutäiturid. Koostame vajalikud dokumendid ja/või taotlused. Selgitame välja nõuete aegumised.
Samuti vaatame tulevikku, vajadusel koostame maksejõuetusavalduse aga tegeleme ka ennetava tegevusega. Võlanõustamise käigus analüüsime Teie käesolevaid ja tuleviku kulusid-tulusid, optimeerime pere-eelarve positsioone. Ehk siis praktiseerime oskusliku majandamist ja õpime rahatarkust - kuidas vältida võlgu jäämist.

Millal valida võlanõustaja?

Tunned, et kogu teenitud raha kulub vaid võlgade maksmiseks

Inkasso pressib peale ebamõistlikut maksegraafikut

Pank ei anna maksepuhkust või kohtutäitur on arestinud Sinu pangakontod. Puudub sissetulek.